Duurzaamheid en gezondheid

Onder de verzamelnaam “Gezondheid” valt een verscheidenheid van producten en diensten die erop zijn gericht om de gezondheid, de gezondheidsbeleving en de efficiency m.b.t. medische diensten te bevorderen. ‘Gezondheid’ is een enorme groeimarkt als zodanig, enerzijds vanwege demografische aspecten, maar ook vanwege een grotere bewustwording van het belang voor de individuele mens.

Door op innovatieve wijze in te spelen op nieuwe behoeften van de consument, kunnen nieuwe product-marktcombinaties tot stand worden gebracht die leiden tot beter inzicht in de eigen gezondheidsrisico’s of tot een efficiënt advies ten aanzien van noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. In het geval van reizigersvaccinaties ook nog aangevuld met een concrete propositie voor een efficiënte afhandeling.

Voor zover wij als Koen Visser in deze markt betrokken zijn, hanteren wij als uitgangspunt dat wij uitsluitend betrokken willen zijn bij producten en diensten die de hoogste kwaliteitstoetsen op medisch gebied kunnen doorstaan. Dit betekent dat wij voor de vakinhoudelijke aspecten uitsluitend met ‘triple A’ partners samenwerken.

Ondernemingen van de Koen Visser Groep