De ontwikkeling van steeds complexere verzekeringsproducten heeft zeker niet tot meer transparantie op de verzekeringsmarkt geleid. Daarom ontwikkelt Rolls state-of-the-art software die het mogelijk maakt om op een eenvoudige en neutrale manier premies en voorwaarden te vergelijken. De succesvolle werkwijze maakt Rolls tot absolute koploper op dit gebied. Rolls bedient alle takken van de verzekeringsmarkt. Zowel vergelijkers, verzekeraars, intermediairs als service providers en volmachten bouwen op de software van Rolls.

Rolls voor de tussenpersoon
Met de complete software van Rolls vergelijken tussenpersonen eenvoudig en objectief de markt voor voertuigverzekeringen, woonverzekeringen, zorgverzekeringen en aov’s. Polisvoorwaarden en acceptatiecriteria worden direct meegenomen in het vergelijk, en tussenpersonen hebben inzicht in zaken als uitgebreide voertuigdata en de financiële gevolgen van een mogelijke schade. Ook kunnen zij efficiënt en passend bij de verplichtingen vanuit de Wft een aov-advies opstellen dankzij de Wft-advieshulp van Rolls. Met handige tools als direct sluiten, plug-ins en actief prolongeren ontzorgt de software van Rolls tussenpersonen en zijn hun klanten jaar in, jaar uit verzekerd tegen de best mogelijke condities.

Rolls voor de vergelijker
De webservices en api’s van Rolls worden bij veel grote online vergelijkers, affiliate programma’s en startups ingezet. De vergelijker kan hiermee hun bezoekers een snel en compleet vergelijk aanbieden, op premies en voorwaarden. De uitgebreide mogelijkheden van de webservices en api’s stellen de vergelijker in staat om hun vergelijkingssite compleet naar eigen behoefte in te richten en optimaal af te stemmen op hun doelgroep. Met actief prolongeren zijn hun klanten jaar in, jaar uit verzekerd tegen de best mogelijke condities.

Rolls voor de verzekeraar
Doordat Rolls uitgebreide expertise heeft in het maken van rekenbox API’s, besteden steeds meer verzekeraars hun eigen rekenbox uit aan Rolls. Met de snelle state-of-the-art rekenboxen van Rolls verkorten zij hun time-to-market aanzienlijk en realiseren een forse kostenbesparing. Ook analyseren en optimaliseren verzekeraars hun concurrentiepositie met de flexibele benchmarks en dashboards van Rolls. Verzekeraars zijn hiermee in staat om waar nodig hun producten bij te stellen om de juiste competitieve positie bij hun doelgroep te hebben, zowel qua premiestelling als voorwaarden.

Rolls voor service providers en volmachten
Service providers en volmachten worden ontzorgd met een breed scala aan oplossingen van Rolls. (Sub)agenten en aangesloten kantoren vergelijken eenvoudig en objectief de markt met de software van Rolls, in de applicaties van Rolls, of op het extranet van de service provider of volmacht. Met de snelle state-of-the-art rekenboxen van Rolls richten service providers en volmachten hun organisatie efficiënt in. Door het gebruik van de meest rijke voertuigdata uit de markt worden risico’s juist in kaart gebracht. Met actief prolongeren zijn hun klanten jaar in, jaar uit verzekerd tegen de best mogelijke condities. En doordat Rolls vooroploopt op het gebied van standaardisatie, is Rolls de helpende hand bij het realiseren van het programma Uniforme Inrichting Volmachtketen van SUIV.

Het team van Rolls Software
Een enthousiast en bevlogen team van ± 20 medewerkers werkt bij Rolls aan de best mogelijke vergelijkingssoftware met een optimale klantbeleving. Rolls heeft een eigen helpdesk beschikbaar, bereikbaar zonder keuzemenu en wachttijden. Bij Rolls zijn de lijnen altijd kort en deskundig.

Rolls Software
van Dongenstraat 2a
5715 AL Lierop
The Netherlands
T: +31 (0)492 – 332211