Praktijk

We zijn een sturende partij op de achtergrond. We leveren input op kernfuncties als ondernemingsstrategie, financiën, organisatie en marketing. Die input is altijd direct, objectief en positief kritisch. Operationeel volledig op de hoogte en nauw betrokken, maar uitvoerend op de achtergrond.

Het is naar onze ervaring de beste manier om aanwezige groeimogelijkheden en capaciteiten ruim baan te geven. Onze formule van “ondernemers achter ondernemers” biedt ook bij complexe processen als verandering en groeimanagement een ondersteuning bij de te maken keuzes.

Ondernemingen en ondernemers vinden op eigen kracht hun weg naar succes. Daarbij zoeken ze meer dan het veiligstellen van hun lopende business, maar worden er nieuwe initiatieven gestimuleerd en ontplooid. Ervaring leert dat hun ondernemerschap en het onze daarbij doorgaans goed op elkaar aansluiten.

Ondernemingen van de Koen Visser Groep