Software & Informatie Technologie
Onze bedrijven
in deze branche

Informatietechnologie is een van de pijlers van de moderne economie, een trend die we als Koen Visser al lang geleden hebben onderkend. Informatiebehoefte groeit exponentieel ten opzichte van de tijdslijn, en daar waar informatie kwalitatief onderscheidend, en waar mogelijk uniek aangeboden kan worden ontstaan zeer succesvolle business modellen.

In het bijzonder in de datavoorziening rondom de automotive branche en de assurantiebranche is in de afgelopen decennia een stevige
marktpositie opgebouwd, gebaseerd op kwalitatief hoogwaardige data en op de marktbehoefte afgestemde presentatie en toegankelijkheid.

Onze teams van professionals zorgen ervoor dat de kwaliteit in data en software op peil wordt gehouden door continu onze core competenties (hetzij verrijken van data, hetzij programmeren van software) als kwaliteitsnorm centraal te stellen.

Autotelex
Autotelex is marktleider in motorvoertuigengegevens, van auto’s en motorfietsen tot bedrijfswagens.

Rolls Software
De state-of-the-art vergelijkingssoftware en rekenboxen van Rolls worden in de hele assurantiebranche gebruikt.

Vaccinatieregister
Online software voor reizigersadvisering en vaccinatie zorg.